Souli – sivistystä sielulle

"Taide kasvattaa meistä luovia"

Musiikkikasvatuksen tutkija Tuulikki Laes selvittää ArtsEqual-hankkeessa, miten taide ja taidekasvatus voivat lisätä tasa-arvoa ja hyvinvointia.