Souli – sivistystä sielulle

Jaan, siis olen olemassa

Valokuvat ovat jo osa ihmisten välistä vuorovaikutusta ja muistojen vahvistamista. Näppäilystä on tullut lähes yhtä arkista kuin syömisestä.