Grundtvig-ohjelma saa jatkoa

Koulutuskomisssaari Androulla Vassiliou lupaa, että aikuiskoulutusväki pääsee tulevaisuudessakin oppimaan eurooppalaisen Grundtvig-ohjelman hankkeissa. Elinikäisen oppimisen ohjelman (LLP) kausi vaihtuu vuonna 2014.

 

Komissaari rauhoittelee aikuiskoulutusväkeä

— Aikuisopiskelu tuottaa osaamista, vahvistaa kunkin henkilökohtaista kehitystä ja tukee talouskasvua. Paljon on käyttämättä sellaista potentiaalia, joka voidaan herättää aikuisopinnoissa, koulutuskomissari Androulla Vassiliou sanoo.

Potentiaalin käyttöönotto edellyttää, että  aikuiskoulutusta n edistetetään laajalla rintamalla ja tuetaan liikkuvuusohjelmilla. Siihen Grundtvigia tarvitaan vastakin.

Komissaarin sanat rauhoittavat niitä, jotka ovat pelänneet, että vuonna 2014 käynnistyvällä uudella LLP-kaudella aikuiskoulutuksen oma liikkuvuusohjelma Grundtvig sulautuu ammattikoulutuksen Leonardo da Vinciin tai hiipuu kokonaan. Kautta on liputettu nuorisoon kohdistuvalla Youth on the Move -aloitteella.

Ihmiskeskeisyys ohjelman valtti

Androulla Vassiliou varmisteli ohjelman jatkuvuutta syyskuun lopulla Kööpenhaminassa Grundtvigin kymmenvuotiskonferenssissa. Suunnittelijaopettaja Tuija Hyvönen edusti tilaisuudessa Sastamalan Opistoa.

— Uusi kausi tuo muutoksia ohjelmaan, ja se on hyvä — status quo ei ole tavoiteltava asia, hän arvioi.

Muutosten suuntaa tai laatua Sastamalan hankekonkari ei vielä ryhdy arvuuttelemaan. Se on kuitenkin selvää, että ammatillinen aikuiskoulutus ja työelämäosaamisen päivittäminen eivät yksin kannattele eurooppalaista aikuiskoulutusta.

— Toivon, että ohjelmassa säilyy ajatus ihmisestä monenikäisenä kokonaisvaltaisena olentona, eikä vain Euroopan talouskasvua turvaavana, osaamistaan kehittävänä työntekijänä. Grundtvig on hyvin ihmiskeskeinen ohjelma, ja olen ylpeä voidessani sanoa niin!

Sastamalan Opisto on mukana kolmessa Grundtvig-hankkeessa, joiden teemat ulottuvat äitien ja tyttärien välisistä suhteista luonnontieteisiin. Yhdessä oppiessa rakentuu myös eurooppalainen identiteetti — ja sen myötä ymmärrys omasta kulttuurista ja kielestä.

Rahoitus takaa levityksen

Kymmenessä vuodessa Grundtvigiin on käytetty 370 miljoonaa euroa. Sen osuus elinikäisen oppimisen ohjelman vuosibudjetista on nelisen prosenttia.

— Rahoituksen pitää olla erinomaisen paljon nykyistä suurempi, jotta näin ihmisläheinen ohjelma saadaan levitettyä maailmalle, Tuija Hyvönen sanoo.

Hän avaisi liikkuvuusohjelmaa niillekin, jotka ovat Euroopan ulkopuolelta. Uudet unionimaat, kuten Turkki, ovatkin jo innokkaina mukana oppimassa ja jakamassa omaa osaamistaan.

— Oppimisen liikkuvuushankkeissa pitää olla korostetusti kaksisuuntaista tai monensuuntaista.

Suomessa Grundtvig-ohjelmaa koordinoi Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO.

Kuva: Finnair

Aiemmin Sivistyksessä:

Uusi ohjelmakausi huolettaa Grundtvig-toimijoita

Koulutuskomissaari: Aikuiskoulutus kärkeen