KEHOn arviointiryhmä nimettiin

JYVÄSKYLÄ. Kansalaisopistoihin kohdentuva KEHO-arviointi pääsee käyntiin vielä kevään aikana kansalaisopistoihin suunnatulla ohjeistuksella. Arviointiryhmään koottiin lavea asiantuntemus.

 

Koulutuksen arviointineuvosto hyväksyi maaliskuun lopulla suunnitelman, joka painottuu vapaan sivistystyön kehittämisohjelman (KEHO) toimeenpanoon kansalaisopistoissa.

Samalla se nimesi työhön seitsenhenkisen asiantuntijaryhmän, jota johtaa opetusneuvos Martti Markkanen. Hänet tunnetaan vapaan sivistystyön laatutyön kehittäjänä.

— Arviointiryhmä on melko suuri, koska kokoonpanoon haluttiin mahdollisimman monipuolista osaamista, kertoo hanketta luotsaava pääsuunnittelija Ville Pietiläinen arviointineuvoston sihteeristöstä.

Rehtori Tarja Lang edustaa työryhmässä isoa kansalaisopistoa, professori Jyri Manninen tutkimusta ja opetusneuvos Alice Lillas ruotsinkielistä sivistystyötä. Koulutuspäällikkö Erkki Takatalo tuo kriittistä näkökulmaa oppilaitosorganisaatioihin.

— Kunnallisen puolen asiantuntijaksi neuvosto nimesi vielä Kuntaliiton erityisasiantuntijan Maisa Lovion, Pietiläinen sanoo.

Arviointiryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa — työnkuvan mukaan painotetusti kuluvan vuoden aikana.

Tukea ylläpitämislupien tarkistukseen

Selvityksen tilannut opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) odottaa tukea ensi vuonna käynnistyvään kansalaisopistojen ylläpitämislupien tarkistukseen. Samalla nähdään, miten lain sana ja kehittämisohjelman suositukset painavat oppilaitoksissa.

Kaksiosainen arviointi perustuu oppilaitosten itsearviointiin. Ensimmäinen osa painottuu kansalaisopistojen ylläpitämislupien, lakiuudistusten ja toteutuneen toiminnan arviointiin.

— Toukokuussa rehtorit saavat ohjeet, mutta kenttäaineisto kerätään elokuussa. Rehtorit ovat keskeinen informanttiryhmä, mutta muitakin haetaan, Ville Pietiläinen sanoo.

Ainakin oppilaitoksen ylläpitämislupa, tilannekatsaukset ja laatu- ja kehittämisavustusten (LAKE) hakemukset on hänen mukaansa hyvä pitää ulottuvilla.

Syksyllä opistoja ohjeistetaan kakkosvaiheeseen, joka tuottaa tietoa oppilaitoskentän rakenteellisten uudistusten merkityksestä erityisesti palvelujen saavutettavuudelle ja laadulle sekä kansalaisopistojen asemalle. Tiedot kerätään alkuvuodesta 2012.

Aikatauluissa pysytään

Tuloksia luvataan ensimmäisestä osasta joulukuussa ja koko hankkeesta toukokuussa 2012. Perusteellisella suunnittelulla ja resursoinnilla on Ville Pietiläisen mukaan varmistettu aikataulujen pitoa.

— Emme perustaneet hankkeelle erillistä suunnitteluryhmää, vaan sihteeristö on tehnyt taustahaastatteluja ja aineiston keruuta. Neuvosto on resursoinut hankkeeseen puolitoista henkilötyövuotta, Ville Pietiläinen sanoo.

Haasteita ja samalla mielenkiintoa hänen työhönsä tuo se, että sekä hanke että sen aineistot ovat monitahoisia.

Kuva: Kuopion kansalaisopisto

Aiemmin Sivistyksessä:

KEHO-arviointi suunnataan kansalaisopistoihin