Lakiehdotus sivistystyön kuluttajansuojasta kaatui

Valtion esitys kuluttajansuojan ulottamisesta julkisiin palveluihin on jumiutumassa palveluntarjoajien vastustukseen. Sivistystyössä avoin ja kattava asiakasviestintä tukee kuluttajansuojaa.

 

Kansalaisopistojen kuluttajansuoja nousi syksyllä pieneksi puheenaiheeksi valtamediassa. Ilmaisjakelulehti Metro kummasteli tuolloin Helsingin suomenkielisen työväenopiston peruutuskäytäntöjä.

Valtio: Tiukempi suoja julkispalveluihin

Viime vuonna myös oikeusministeriö viimeisteli selvitystä asiakkaan paremmasta kuluttajansuojasta julkisissa hyvinvointipalveluissa, joihin vapaa sivistystyökin luetaan. Selvityksen mukaan julkisen palvelun käyttäjän kuluttajansuojassa on aukkoja. Palvelujen markkinoinnin sääntely on puutteellista, kuten myös asiakkaan oikeus saada rahallista korvausta palvelun virheistä. Lisäksi ministeriö haluaisi lisätä julkisen sektorin kuluttajaneuvontaa.

Ministeriö ehdotti viime keväänä uutta lakia, joka laajentaisi palvelujen nauttijan suojaa. Sivistystyön oppilaitoksissa laki näkyisi esimerkiksi siten, että opiskelijalla olisi oikeus vaatia hyvitystä palvelussa olevasta virheestä tai harhaanjohtavasta markkinoinnista.

Lakiesitys tyssäsi lausuntovaiheeseen

Ministeriö keräsi lakiehdotuksesta lausunnot keskeisiltä sidosryhmiltä. Mielipidettä ehdotuksesta pyydettiin muun muassa ammatti- ja opiskelijajärjestöiltä, ammattikorkeakouluilta ja suurilta kaupungeilta. Vapaan sivistystyön etujärjestöt eivät olleet mukana lausuntokierroksella. Oikeusministeriön lainsäädäntöjohtaja Antti Leinosen mukaan palaute ei ollut yksimielistä:

— Ristiriitaisen lausuntopalautteen johdosta emme ole viemässä lakiesitystä eteenpäin tässä muodossaan. Hyvinvointipalvelut ovat luonteeltaan hyvin erilaisia ja niiden erityispiirteet tulevat kenties paremmin huomioiduiksi sektorikohtaisessa lainsäädännössä.

”Yhden koon” laki ei siis tunnu istuvan heterogeeniseen hyvinvointipalvelujen kenttään. Virhe sivistystyön opetuksessa on esimerkiksi hankalampi määritellä kuin vaikkapa terveyspalveluissa.  

Työväenopisto: Kuluttajansuoja on viestintäkysymys

Yksittäisistä sivistystyön oppilaitoksista ainakin Helsingin työväenopisto muotoili viime kesänä vastauksensa lakiehdotukseen. Sivistyksen käsiinsä saamassa lausunnossa oppilaitos arvioi vapaan sivistystyön kuluttajansuojan hyväksi ja nostaa hyvän viestinnän asiakasturvan keskeiseksi työkaluksi.

Lausunnon mukaan työväenopisto markkinoi kurssisisältöjä seikkaperäisesti, antaa opintoneuvontaa ja selvittää painetussa opetusohjelmassa ja internetissä opiskelijalle muun muassa hinnoittelun ja peruutusehdot. Opiston organisaatiokaavio yhteyshenkilöineen on julkaistu verkkosivuilla.

— Työväenopiston kurssit eivät ole pakollista lakisääteistä palvelua: asiakkaan oikeudet rajoittuvat siihen, että palvelun sisältö vastaa siitä annettua etukäteistietoa. Opiston kurssimaksut ovat edullisia ja ne kattavat vain noin 13 % palvelun kustannuksista, työväenopisto muistuttaa lausunnossa.

Helsingin työväenopisto löytää hyllytettävästä ehdotuksesta myös hyvää. Sivistystyön kentälle olisi hyödyllistä perustaa lakiluonnoksen ehdottama kuluttajariitalautakunta, joka antaisi ratkaisusuosituksia ongelmatilanteissa.

Teksti ja kuva: Markus Palmén

Lisää aiheesta:

Raportti: Asiakkaansuojan kehittäminen julkisissa hyvinvointipalveluissa

Aiemmin Sivistyksessä:

Kansalaisopistojen peruutuskäytännöt puhuttavat

Metro: Opisto-opetukselle kuluttajansuojaa