PIAAC-tutkimuksen tiedonkeruu alkaa

HELSINKI. Syys—maaliskuun aikana yksi hailuotolainen, parisataa jyväskyläläistä ja viisi kittiläläistä saa yhteydenoton Tilastokeskuksesta. Nyt käynnistyvä PIAAC, kotoisammin Kansainvälinen aikuistutkimus, tuottaa tietoa aikuisten arkitaidoista 25 OECD-maassa.

Kun puhelin soi, ja soittaja on Kansainvälisen aikuistutkimuksen haastattelija, kannattaa vastata ”Kyllä, osallistun”. Osallistuminen on tutkijoiden mielestä suorastaan kansalaisvelvollisuus, sillä näin kattavasti ei aikuisten tietoyhteiskuntataitoja ole aiemmin kartoitettu.

Kaikkiaan yhteydenottoja tarvitaan yli 8 000, jotta kokoon saadaan 5 000 suomenkielistä ja 300 ruotsinkielistä 16—65-vuotiasta vastaajaa. Riittävä otos takaa, että aineisto on luotettavaa ja pääsee mukaan kansainväliseen vertailuun.

Hankkeessa on mukana 25 maata. Ne kuuluvat taloudellisen yhteistyön ja kehityksen OECD-järjestöön.

— Suunnitteilla on vielä lisäkierros muutamalle isolle Etelä-Amerikan ja Aasian maalle, kertoo tutkija Marko Ylitalo hanketta toteuttavasta Tilastokeskuksesta.

Sama otos joka maasta

Kukin maa järjestää asukaslukuun katsomatta viitisentuhatta vastaajaa: työllisiä, työttömiä, eläkeläisiä, opiskelijoita.

— Maahanmuuttajia on Suomesta mukana samassa suhteessa kuin heitä on maassa. Heidän vastauksiaan ei eritellä sen kummemmin, kertoo professori Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitoksesta, joka on toinen tutkimuksen toteuttaja.

Tietoyhteiskunnan arkitaidot

Aikuisten PISA-tutkimukseksi kutsuttu PIAAC tulee sanoista Programme for the International Assessment of Adult Competencies. 

Kun tutkimusaineisto vuonna 2013 raportoidaan, tiedetään, miten suomalaiset hallitsevat tietoyhteiskunnan arkitaidot, kuten tilastojen tulkinnan tai tiedonhaun verkosta.

Tehtävät ovat käytännönläheisiä, päivittäisiä ongelmanratkaisutilanteita simuloivia. Tiedot kerätään kahdenkeskisellä haastattelulla, johon kuuluvat taustakysely ja tehtäväosio.

— Pääsääntöisesti kysymyksiin vastataan tietokoneella. Ellei vastaaja osaa käyttää tietokonetta, voi vastata kynällä ja paperilla, Malin sanoo.

Tulokset aiotaan hyödyntää koulutuksen suunnittelussa, työssä oppimisessa ja työelämän laadun kehittämisessä.

Seniorit mukaan aikuiskoulutustutkimukseen

PIAAC on saanut kritiikkiä siitä, että se unohtaa kasvavan väestönosan, seniorit. Suomen osalta tilannetta paikkaa opetus- ja kulttuuriministeriön ensi vuodelle suunnittelema aikuiskoulutustutkimus. Se toteutetaan viiden vuoden välein.

— Aikuiskoulutustutkimus tuottaa lisäaineiston 65—69-vuotiaiden suomalaisten osallistumisesta koulutukseen, opetusneuvos Petri Haltia kertoo.

Hallitusohjelmakin sen sanoo

PIAAC saa rahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) ja työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM).

— Aikuisten koulutusmahdollisuuksien parantaminen on kirjattu hallitusohjelmaan. Osuvien ja vaikuttavien toimenpiteiden perustaksi tarvitaan tietoa aikuisten osaamisesta, opetusministeri Jukka Gustafsson kommentoi.

Ministeriöt sitovat hankkeen hallituksen tavoitteeseen nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansakunnaksi vuoteen 2020 mennessä.

Aiemmin Sivistyksessä:

Aikuisten PISA

Lindroos: OECD yhä vahva aikuiskoulutuksessa

OECD kartoittaa aikuisten osaamisen