Rehtori-instituutin Alava: Rehtoreilla tarve lisäoppiin

JYVÄSKYLÄ. Jyväskylän Rehtori-instituutti on monen sivistystyön rehtorin opinahjo. Opetushallinnon koulutus on vanhentunutta: Rehtorikoulutus kaipaa päivitystä.

 

Rehtoreita kouluttava ja oppilaitosjohtamista tutkiva Rehtori-instituutti vakinaistettiin kuluvan tammikuun alussa. Jyväskylän yliopiston yhteydessä toimiva instituutti on toiminut määräaikaisena vuodesta 1999 lähtien.  

Sivistystyönkin rehtorihautomo

Rehtori-instituutin koulutus on suunnattu opetustoimen johtajille oppilaitosmuotoon katsomatta. Vuodesta 1996 lähtien noin 65 vapaan sivistystyön ammattilaista on suorittanut laitoksessa perusopinnot. Perusopintoja seuraavia aineopintoja on suorittanut kymmenkunta sivistystyöläistä.  

— Ensimmäinen meiltä vapaaseen sivistystyöhön valmistunut tohtori on vuonna 2008 väitellyt koulutuskeskus Agricolan rehtori Helena Ahonen, muistelee instituutin johtaja Jukka Alava.

Rehtorin ammattitaito kaipaa aineopintoja

Koulutuksen arviointineuvoston parin vuoden takainen selvitys osoitti, että vapaan sivistystyön rehtorit ovat hyvin kelpoisia tehtäväänsä. Jukka Alava erottaisi kuitenkin muodollisen kelpoisuuden ja arkityön vaatimukset. Professori Alavan mielestä niin sivistystyön kuin yleis- ja ammatillisenkin opetuksen rehtorin kannattaisi harkita aineopintoja muutaman työvuoden jälkeen.

— Nykyisten asetusten mukainen opetushallinnon tentti on vanhentunut. Rinnastaisin yliopistojen perusopintoja tuoreeseen ajokorttiin. Osataan ajaa, mutta taitavaksi kuljettajaksi on matkaa, Alava vertaa.

Moderni rehtori on jonglööraava visionääri

Rehtoriopintojen päivitystarve johtuu Jukka Alavan mielestä toisaalta nopeasti muuttuvasta maailmasta, toisaalta oppilaitoksen sisäisen johtamisen haasteista. Samalla olisi oltava muutos- ja arvojohtaja ja delegoida tehtäviään.  

— Rehtorin on oltava visiojohtaja kun hän valmistaa oppilaitostaan tulevaisuuteen, Alava pohtii.

Sisäisessä johtamisessa Alava puhuu laajan pedagogisen johtajuuden puolesta. Se tarkoittaa useiden samanaikaisen kehittämisprosessien luotsaamista.

— Samanaikaisesti on hoidettava opetussuunnitelman laatimisprosessi, koulun toimintakulttuurin kehittäminen ja visiotavoitteiden yhteinen hahmottaminen, Alava havainnollistaa.

Rehtori-instituutti

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen yhteydessä toimiva Rehtori-instituutti tarjoaa opetustoimen hallinnon ja johtamisen perus- ja aineopintoja, kasvatustieteen, erityisesti opetushallinnon ja oppilaitosjohtamisen jatko-opinnot sekä kaksivuotisen kansainvälisen maisteriohjelman Master’s Degree Programme in Educational Leadership. Lisäksi instituutti tutkii kansainvälisen opetus- ja sivistystoimen johtajuutta opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahalla.

Kuva: stock xhng

Lisää aiheesta:

Koulutuksen arviointineuvoston selvitys vapaan sivistystyön henkilöstön kelpoisuudesta

Aiemmin Sivistyksessä:

<>

Rehtori on vapaan sivistystyön keulakuva

Rehtorin työ on silppua

Väitös: Rehtorista tuli jonglööri