Tablettien suosio opetuksessa kasvaa

Kansalaisopistojen kevään opinto-oppaissa on runsaasti tietotekniikan opetusta. Kurssitarjonnassa korostuu kaksi erityispiirrettä: ikäihmiset ja tabletit.

Tuoreen kansainvälisen aikuistutkimus PIAACin mukaan suomalaisella senioriväestöllä on puutteita tietoteknisissä ongelmaratkaisutaidoissa. Kiinnostuksen puutteessa se ei kuitenkaan näy.

Esimerkiksi taulutietokoneet eli tabletit ovat aiheuttaneet Helsingin seudulla ikäihmisten parissa varsinaisen buumin, arvioi Helsingin työväenopiston tietotekniikkasuunnittelija Juhana Mykrä.

Hän järjesti lokakuussa avoimessa oppimiskeskus Ainossa tableteista tietoiskun, joka keräsi niin paljon kuulijoita, että ensi kevään tilaisuudet aiotaan suosiolla järjestää isommassa salissa.

— Myös syksyn kahdelle tablettikurssille olisi ollut tulijoita kolme kertaa enemmän kuin pystyimme ottamaan. Päätimme lisätä kevään opinto-ohjelmaan uusia kursseja.

Erityiskohderyhmänä ikäihmiset

Uusi opetusteknologia edellyttää henkilöstöltä laiteosaamista. Seinäjoen kansalaisopiston apulaisrehtori Pia Kattelus sanoo, että tablettien käyttö on tällä hetkellä vielä opettajakohtaista.

— Jos joku opettajistamme on itse harrastunut, niin hän voi käyttää tablettia opetuksessaan, mutta yleisesti niitä ei meillä käytetä. Haluamme kuitenkin pysyä ajassa mukana.

Opistoon ollaan parhaillaan hankkimassa ensimmäisiä tabletteja opetussuunnittelijoiden käyttöön. Jatkossa tuntiopettajat voisivat Katteluksen mukaan käyttää laitteita esimerkiksi sähköisen opiskelijapalautteen keräämiseen.

Seinäjoen kansalaisopistossa panostetaan entistä enemmän ikäihmisten tietotekniikan perustaitojen vahvistamiseen. Muun muassa ikäihmisille suunnattuja Facebook-kursseja on järjestetty jo useampana vuotena.

Kursseille omat laitteet

Helsingin työväenopiston päätoimipisteisiin hankitaan Juhana Mykrän mukaan tabletit aluksi opetuksen mikrotukihenkilöstön käyttöön ja sitä kautta muun henkilöstön tutustuttavaksi.

Hänen mukaansa laitteita näkyy yhä enemmän myös opiston avoimilla ja maksuttomilla yleisluennoilla, joissa osallistujat käyttävät niitä muistiinpanovälineenä.

— Tablettikursseille opiskelijat tuovat oman laitteensa. Koulutukset pidetään tietotekniikkaluokissa, joissa on perinteiset Windows-pöytäkoneet.

Pia Kattelus sanoo, että kursseille osallistuvilta edellytetään omia laitteita, joten näillä näkymin opisto ei hanki tabletteja opiskelijoiden käyttöön. 

Teksti: Annu Hattunen
Kuva: Eeva Anundi / Tekes

Aiemmin Sivistyksessä

Laitevalinta naittaa käyttäjän ja valmistajan

Espoo pakkasi mattokurssin tablettiin