Uusi yhteistyöryhmä painottaa KEHOn seurantaa

Edunvalvojat luottavat yhä vapaan sivistystyön yhteistyöryhmän (YTR) asemaan opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) asiantuntijaelimenä. Ministeriön uudet vastuuvirkamiehet suhtautuvat ensi arvioiden mukaan myönteisesti yhteistyöhön järjestöjen kanssa.

 

YTR päivitti tehtävänsä ja kokoonpanonsa helmikuun alussa. Sen puheenjohtajana toimii Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön (VSY) puheenjohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski. Aiemmin kullakin järjestöllä oli kaksi edustajaa, nyt yksi.

YTR avustaa ministeriötä vapaan sivistystyön toimintaedellytyksiä ja kehittämistä koskevissa asioissa. Se seuraa ja ohjaa vapaan sivistystyön kehittämisohjelman 2009—2012 (KEHO) jatkovalmistelua.

Viime vuonna tyytymättömyyttä

Vuonna 2004 perustettu YTR oli keskeisessä asemassa KEHOn valmistelussa. Se tuki johtaja Marita Savolan virkamiestyöryhmää ja kanavoi kentän äänen kehittämiseen.

Viime vuonna ryhmää arvosteltiin varsin suorasukaisesti. Turhautuneet jäsenet arvioivat sen roolin KEHOn toimeenpanossa epäselväksi.

VSY esitti arvionsa, että ministeriön aikuiskoulutuksen tulosalueen lopettaminen voisi lisätä ryhmän merkitystä — saisivathan vastuuvirkamiehet sen kautta käyttöönsä järjestöjen ja oppilaitosten sisältöosaamisen.

Uudella ryhmällä lupaava alku

Uudistettu YTR piti ensimmäisen kokoontumisensa torstaina 17. helmikuuta. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön pääsihteeri Eeva-Inkeri Sirelius ei vielä lähde arvioimaan, voiko ryhmän rooli vahvistua. Työn käynnistymiseen hän on tyytyväinen.

— Kokous oli myönteinen ja rakentava, tehokas ja runsassisältöinen. Se vahvisti järjestöjen ja ministeriön välistä vuorovaikutusta: vastuuvirkamiehet olivat kuulolla ja kuultavina.

YTR kokoontuu neljästi vuodessa. Verkkaisen kokousrytmin varaan on joidenkin asiantuntijoiden mukaan vaikea rakentaa vahvan vaikuttajan roolia.

— On kuitenkin parempi pitää tehokkaita kokouksia harvemmin kuin tehottomia usein. Työ- ja keskustelukulttuurin kehittymisen myötä kokouksia voitaneen lisätä, jos asiat niin vaativat, Sirelius sanoo.

KEHOn kokonaisuus tärkeä

Aloituskokouksessa puhuttiin myös KEHOsta. Ohjelman sisältämien kehittämistoimien monipuolisuutta korostettiin, samoin niiden jatkovalmistelusta huolehtimista. Jatkuva keskustelu rakenteellisesta kehittämisestä (RAKE) ja rahoitusuudistuksista peittää Eeva-Inkeri Sireliuksen mukaan alleen muut tärkeät tavoitteet.

Kokouksen osanottajat toivat esiin kokemuksiaan koko toimialaa vahvistavista yhteistyömalleista. Keskustelu KEHOn toimenpanon aikataulujen venymisestä jakaa mielipiteitä.

— Joillekin vapaan sivistystyön oppilaitoksille etenemisen hidastuminen on jopa mieleen, hän sanoo.

Yhteistyöryhmän kuluvan vuoden agendalla ovat KEHOn lisäksi hallitusohjelman valmistelu, uuden hallituskauden talousnäkymät, vuoden 2012 budjetti ja maahanmuuttajien koulutus.

Kuva: OKM

Lisää aiheesta:

<>